Opettajat

Pirjo Huusko

Pirjo aloitti itämaisen tanssin harrastuksen 1992 ja on toiminut opettajana ja koreografina vuodesta 1995 lähtien. Hän suoritti ensimmäisenä Suomessa Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n itämaisen tanssin tanssinopettajakoulutuksen vuonna 2000. Pirjo toimii myös Masrahin opettajakouluttajana.

Pirjolla on monipuolinen tanssitausta, johon kuuluvat mm. jazztanssi, afrotanssi, salsa, flamenco, baletti sekä erilaiset fuusiot. Hänellä on myös aerobic-ohjaajan koulutus ja vankka kokemus erilaisten liikuntaryhmien ohjaamisesta. Opettajana hän on vaativa ja tekniikasta tinkimätön, mutta samalla kannustava ja innostava.

Pirjo on toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan Yasmine ry:n näytösvastaavana. Valtakunnallisilla itämaisen tanssin festivaaleilla hänet tunnetaan niin tanssinopettajana kuin festivaalien päänäytösten solo- ja ryhmätanssijana.

Aada Pyykkö

Aada toimii opettajana Yasmine ry:llä ja ohjaan viikkotunteja. Hänen kiinnostus itämaista tanssia kohtaan alkoi sen liikekielestä ja kehon kontrolloinnista. Itämainen tanssi on vahvistanut yhteyttä omaan kehooni, joka lisää myös psyykkistä hyvinvointia.

Opettajana iloa hänelle tuo kasvamisen ja oppimisen kokemukset, niin opettajana kuin nähdessään oppilaiden kehittyvän. Myös vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat tunneilla tärkeitä. Hyvä ryhmähenki, tanssin ilo ja uusien taitojen oppiminen ovat asioita, joita hän haluaa edistää tunneilla. On hienoa nähdä kun oppilaat kehittyvät!

Itämaisen tanssin tyyleistä mieluisia Aadalle ovat rumpusoolot. Niiden vauhdikkuus. leikkisyys ja tarkkuus sopivat hänen luonteeseensa. 

Anna Niemistö

Anna aloitti tanssiharrastuksensa 2004 ensin kiinnostuttuaan Lähi-idän ja Pohjois-Arfikan musiikista ja kulttuureista. Tanssiharrastus on ollut siitä lähtien erottamaton osa hänen elämäänsä ja hän onkin aktiivisesti hakenut lisäoppia festivaaleilta ja lyhytkursseilta niin Suomesta kuin ulkomailta. Anna on suorittanut Sadie Marquardtin Raqs Flow -koulutusohjelmassa tason 2. Anna on koulutukseltaan fysioterapeutti ja tanssijan kehonhuolto on hänelle tärkeä aihe. Eri kehonhuoltomenetelmät kuten Pilates ja jooga ovatkin olleet Annalle tärkeä osa harjoittelua siinä missä eri tanssilajit. Anna on harrastunut myös mm. klassista balettia.

Opettaessa Annalle on tärkeää antaa oppilaille keinoja edistyä harrastuksessaan taitojen ja motivaation mukaan. Keskeistä Annan opetuksessa on huolellinen tekniikan opettelu, mikä mahdollistaa paitsi liikkeiden tekemisen turvallisesti ja tehokkaasti, myös helpottaa ilmaisua. Lisäksi Anna pyrkii painottamaan opetuksessaan itämaiseen tanssiin liittyvän kulttuurin, eri tyylisuuntien ja musiikin tuntemusta

Päivi kuva

Päivi Lahdelma

Päivi on löytänyt itämaisen tanssin 1990-luvulla Oulussa ja on aloittanut sen opiskelun Nada Nabhanin opetuksessa. Sen jälkeen hän on ollut sekä oppilaana että opettanut Yasminessa ja käynyt hakemassa oppia monilta eri opettajilta Suomessa ja ulkomailla, kuten Beata ja Horacio Cifuentes Berliinissä ja Mohamed el Hosseny Helsingissä. 

Päivi on suorittanut 7ht:n opekoulutuksen sekä Taideyliopiston avoimessa tanssipedagogiikan perusteet. Yleisesti kaikessa tanssinopetuksessa hän pitää tärkeänä oppilaan matkaa kohti kehon tuntemusta ja tanssin iloa. 

Erityisesti itämaisessa tanssissa tärkeää hänelle ovat lajin tiedollinen ja taidollinen omaksuminen. Lisäksi hän on harrastanut teatterijazzia, luovaa tanssia ja butoa. Itämaisessa tanssissa olen saanut eniten harjoitusta redalaiseen tyyliin, mutta sydämeni sykkii rehevälle baladille.

Satu Roine

Satu on harrastanut itämaista tanssia Yasminella jo vuodesta 2010 alkaen. Itämaisessa
tanssissa on hänen mielestä parasta uusien liikkeiden ja liikesarjojen oppiminen, oman
kehonhallinnan kehitys ja uusien koreografioiden oppiminen. 

Tanssissa oppii tuntemaan omaa kehoaan ja ilmaisemaan itseään uudella tavalla, mikä on mahtavaa.
Satu halusin useiden harrastusvuosien jälkeen vielä kehittää osaamistani ja kokeilla uutta ja päätyi opettamaan tanssia. Hänelle on äärimmäisen tärkeää, että hänen tunneillaan saa olla rennosti oma itsensä ja pidämme yhdessä hauskaa tekniikan ja koreografian
opettelun lomassa. Häntä innostaa opettamaan oma, sekä oppilaiden kehitys, jota näkee joka tunti.

Tuula Wallenius

Tuula on aloittanut itämaisen tanssin harrastamisen Yasmine ry:ssä noin 16 vuotta sitten ja opettaa Päiväryhmää. Hän saa tanssista voimaa, iloa ja virkeyttä. Itämainen tanssi viehättää esteettisyydellään ja se haastaa hänet oppimaan koko ajan uutta. Itämaisessa tanssissa on erilaisia tyylisuuntia ja musiikissa vaihtelevuutta, joten lajiin ei pääse kyllästymään! Tällä hetkellä Tuulaa eritysesti kiehtoo rytmikäs saiditanssi.

Tuulalle opettaminen on ollut oikein antoisaa! Päiväryhmässä harjoitellaan pääasiassa perustason liikkeitä rauhalliseen tahtiin, joten sinne voi tulla myös sellainen, joka vasta aloittaa harrastuksen.

Hän toivoo, että voi välittää ryhmässä mukana oleville tunteen, että tanssitunnille on ihanaa tulla! Oma, tuttu tanssiryhmä on hänelle ilon aihe.